this is a notification!

پرسش از شما پاسخ از ما

هنگامیکه بوش و پین پدال کلاج فرسوده می شود این صدا به گوش می رسد. برای رفع صدا کافیست این قطعات که قیمت ناچیزی دارند را تعویض فرمایید.
 1. خرابی انژکتور
 2. خراب واشر لاستیکی در پمپ بنزین که در زیر صندلی عقب است
 3. معیوب بودن حباب گیر باک بنزین دوو
 4. معیوب و یا غیر استاندارد بودن در باک بنزین
 5. سوراخ یا ترک داشتن خرطومی باک بنزین
 1. مصرف بیش از حد معمول بنزین
 2. بوی بنزین داخل اتاق
 3. کم شدن شتاب اتومبیل
 4. خروج دود سیاه از اگزوز
 5. تک و یا نامرتب کارکردن موتور
 6. استارت زدن بیش از حد صبحگاهی و دیر روشن شدن اتومبیل